TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tầm nhìn đến 2020

- Trở thành Đại lý TOP 2 của Toyota Việt Nam tại ĐBSCL

- Trở thành Đại lý có chỉ số hài lòng khách hàng cao nhất tại ĐBSCL

- Trở thành Đại lý có chỉ số hài lòng nhân viên cao nhất tại ĐBSCL

2. Sứ mệnh của Toyota Cần Thơ

- Đối với ngành bán lẻ Ô tô: Thay đổi ngành bán lẻ Ô tô trong khu vực ĐBSCL theo định hướng phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động, quy trình, tiêu chuẩn, mang lại những trải nghiệm thú vị và bất ngờ cho khách hàng.

- Đối với nhân viên: Trở thành một Công ty mang lại cho mọi thành viên các cơ hội bình đẳng để làm việc và phát huy mọi năng lực, xứng đáng là nơi để mọi thành viên gắn bó, phát triển sự nghiệp.

- Đối với đối tác: Luôn xây dựng và phát triển các mối quan hệ với đối tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hợp tác đôi bên có lợi.

Để thực hiện sứ mệnh này, mọi hoạt động sẽ được dựa trên những Giá Trị Cốt Lõi (Core Values) như là những nguyên tắc định hướng bất biến, đại diện cho những giá trị văn hóa của Công ty mà mọi thành viên của Công ty cùng khát khao hướng đến.

3. Giá trị cốt lõi

Tinh Thần Phục vụ khách hàng

Tất cả mọi thành viên, từ Ban Lãnh Đạo đến nhân viên, được nhắc nhở hàng ngày rằng khách hàng là lý do chúng ta tồn tại. Chúng ta cùng làm tốt mỗi ngày để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là:

- Chúng ta phục vụ khách hàng là ưu tiên số 1

- Chúng ta hỗ trợ nhân viên để họ phục vụ khách hàng tốt nhất

Đổi mới liên tục để hướng đến sự xuất sắc

Chìa khóa thành công của chúng ta là liên tục tìm cách để đổi mới bản thân và công việc mỗi ngày:

- Tìm cách làm mới và cải thiện mỗi ngày

Theo đuổi những kỳ vọng, mục tiêu cao hơn

- Làm việc như một đội bằng cách giúp đỡ lẫn nhau và yêu cầu giúp đỡ

Tôn trọng mỗi cá nhân

- Đánh giá và công nhận sự đóng góp của mỗi cá nhân

- Trao quyền cho các cá nhân và hỗ trợ họ thực hiện công việc

- Thông đạt bằng cách lắng nghe ý kiến của mọi thành viên và chia sẻ thông tin và ý tưởng

4. Triết lý kinh doanh

- Lấy Khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động, quy trình

- Lấy sự hài lòng khách hàng là mục tiêu cuối cùng của Công ty

- Lấy tinh thần phục vụ khách hàng làm thước đo cho cá nhân, tập thể

Zalo