Corolla Cross

Tất cả các phiên bản xe.
 Cross Hybrid
Giá: 910.000.000 VND

Toyota Corolla Cross

Số chỗ ngồi: 5 chỗ 

Nhập khẩu: Thái Lan

Cross 1.8V
Giá: 820.000.000 VND

Toyota Corolla Cross 1.8V

Số chỗ ngồi: 5 chỗ 

Nhập khẩu: Thái Lan

Cross 1.8G
Giá: 720.000.000 VND

Toyota Corolla Cross 1.8G

Số chỗ ngồi: 5 chỗ 

Nhập khẩu: Thái Lan