Innova

Tất cả các phiên bản xe.
INNOVA 2.0E
Giá: 750.000.000 VND

8 chỗ ngồi

Số sàn 5 cấp

Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3

INNOVA 2.0G
Giá: 865.000.000 VND

8 chỗ ngồi

Số tự động 6 cấp

Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3

INNOVA 2.0V
Giá: 989.000.000 VND

7 chỗ ngồi

Số tự động 6 cấp

Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3

INNOVA VENTURER
Giá: 879.000.000 VND

8 chỗ ngồi

Số tự động 6 cấp

Động cơ xăng dung tích 1.998 cm3

Zalo