Vios

Tất cả các phiên bản xe.
VIOS 1.5E (MT)
Giá: 531.000.000 VND

+ 5 chỗ ngồi

+ Số sàn 5 cấp

+ Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3

VIOS 1.5E (CVT)
Giá: 569.000.000 VND

+ 5 chỗ ngồi

+ Số tự động 6 cấp

+ Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3

VIOS 1.5G (CVT)
Giá: 606.000.000 VND

+ 5 chỗ ngồi

+ Số tự động 6 cấp

+ Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3